Skånes stora stad Malmö

Malmö är Sveriges tredje största stad med en befolkningsmängd i tätorten på 280 415 (2010-12-31), människor. Namnet Malmö härstammar från år 1170 och kommer från ordet malm, som har betydelsen sand och i plural högar. På 1100-talet var Malmö endast en liten by med en kyrka, själva staden grundades antagligen på 1250-talet av ärkebiskopen Jacob Erlandsen. Malmö är idag en mångkulturell stad och här talas ca 100 olika språk och det finns 166 olika nationaliteter.