Malmös historia

Under 1300-talet växte staden en hel del tack vare fisket i Öresund. Sankt Petrikyrkan byggdes också under denna tid och är en av Malmös äldsta byggnader. Nordens äldsta bevarade slott ligger också i Malmö. Efter att Malmö förlorade Grevefejden mellan åren 1534 och 1536 lät kung Kristian III göra en vallgrav runt slottet samt fyra kanottorn för slottets beskydd. Idag finns en militärhistorisk förening som försöker återskapa slottets garnison för åskådare. Under 1800-talet fortsatte staden expandera och nya stadsdelar började byggas. Runt sekelskiftet uppgraderades staden ytterliggare med electricitetsverk, kommunalt slakthus och utbyggnad av kloakverket. Runt år 1919 byggdes Sveriges första riktiga flygplats i Malmö som döptes till Bulltofta. Under 1950-talet fortsatte nya bostadsområden byggas upp och fortsatte in på 1960-talet under miljonprogrammets tid. Samtidigt revs en del gamla områden som fortsatte fram till 1990-talet.